Зміст збірника наукових праць "Українське мистецтвознавство" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік

"Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії" № 10 (2010 рік) - завантажитиСтиль модерн у контексті національної та європейської культур
Стиль модерн у музичній культурі XX століття
Стиль модерн: регіональні художньо-стильові особливості в декоративному та образотворчому мистецтві
Вплив кітчу на жанрові та стильові особливості сучасного кіномистецтва
Кітч у сучасній святково-обрядовій культурі
Кітч і усна традиція: еволюція смислів
Прояви кітчу в архітектурі та образотворчому мистецтві
Культурологічні аспекти кітчу в музиці
Література та кітчСтиль модерн у контексті національної та європейської культур

Кара-Васильєва Тетяна Інспірації стилю модерн в українському декоративному мистецтві с. 4
Мацаберидзе Нелли Реминисценция стиля модерн во второй половине XX века (на материале славянских стран) с. 10
Соколюк Людмила Від модерну до авангардних шукань у мистецтві Харкова першої третини XX століття с. 15
Калениченко Анатолій Про назви періодів творчості Кароля Шимановського с. 19
Ржевська Майя До проблеми художньо-естетичних і хронологічних меж модернізму с. 23
Кашкадамова Наталя Риси сецесії у виконавському шарі фортеп'янного твору с. 29
Яців Роман Мікалоюс Чюрльоніс та український образотворчий модерн: міграції національних збудників с. 34
Тарасенко Ольга Значення спадщини мистецтва Давньої Русі у творчому самовизначенні Михайла Врубеля с. 37
Чегусова Зоя Художнє скло і художня кераміка ("мистецтво вогню") України другої половини XX - початку XXI століття в аспекті впливу стилю модерн с. 42

Стиль модерн у музичній культурі XX століття

Чернова Ірина Музично-виконавське мистецтво і парадигма модерну (на прикладі фортепіанного виконавства) с. 49
Ніколаєва Лідія Елементи стилю модерн (сецесії) у вокально-фортепіанних дуетах Нестора Нижанківського с. 53
Каралюс Марія Сецесійні мотиви в камерно-вокальній творчості Василя Барвінського та Нестора Нижанківського с. 57
Долгіх Марина Вокальна школа Єлисаветградщини (1900-1930): історія в документах с. 63
Кушнірук Ольга Музикознавча інтерпретація стилю модерн у працях Ірини Скворцової та Євгенії Кривицької с. 69

Стиль модерн: регіональні художньо-стильові особливості в декоративному та образотворчому мистецтві

Біленкова Світлана Мистецький розвиток Буковини в епоху модерну. Віденські та чернівецькі паралелі с. 73
Павлова Тетяна Сторінки історії харківського модерну с. 79
Боньковська Софія Львівська сецесія в церковно-обрядовому мистецтві Галичини с. 85
Сердюк Олена Модерн в інтер'єрі київського житла в кінці XIX - на початку XX століття с. 92
Мокроусова Олена Стилістика модерну в київських архітектурних конкурсах початку XX століття с. 97
Петрова Ольга Творчість Егона Шиле як віддзеркалення філософії Фрідріха Ніцше с. 104
Рибалко Світлана Японське мистецтво в дзеркалі культури модерн с. 106
Порожнякова Наталія Образи язичницьких ідолів давніх слов'ян в образотворчому мистецтві модерну с. 111
Марголіна Ірина Модерн, символічне та історичне в композиції Михайла Врубсля "Зішестя Святого Духа на апостолів" у Києво-Кирилівській церкві с. 115
Шуліка Вячеслав Вітражний іконостас майстерні Франца-Ксавера Цеттлера в Харкові с. 119
Федевич Людмила Історія діяльності Глинської гончарної навчальної майстерні Роменського земства в контексті загальнонаціональної та європейської культур початку XX століття с. 123
Істоміна Галина Модерн в орнаментиці та формах народної кераміки Західної України с. 128
Ткаченко Віктор Мотиви модерну в сучасному писанкарстві с. 132
Косицька Зінаїда Прояви стилю модерн у витинанках початку XX століття (на прикладі села Стриганці Товмацького повіту) с. 135
Костюкова Валентина Модерн у вишивках Ганни Собачко с. 139


Вплив кітчу на жанрові та стильові особливості сучасного кіномистецтва

Руда Тетяна Основні жанри масового мистецтва с. 144
Кульчинська Леся Експлуатаційний фільм як експлуатація кітчу с. 149
Суліменко Ольга "Королі кітчу" в історії кінокостюма та кінематограф у біографіях кутюр'є: циркуляція та трансформація художніх образів у межах екранної та позаекранної реальностей с. 154
Шапогал Олександра Кітч у кінематографі. Взаємодія кітчу і комп'ютерних технологій с. 157


Кітч у сучасній святково-обрядовій культурі

Курочкін Олександр "Гуморина": на межі кітчу і карнавалу с. 165
Петрушкевич Марія Тематичні особливості та функції карнавалу с. 171
Сушко Валентина "Шароварщина" як феномен буття с. 176


Кітч і усна традиція: еволюція смислів

Єфремова Людмила Шляхи фольклоризації народних пісень (від давнини до сучасності) с. 180
Хоменко Наталія Жорстокий романс: фольклор чи псевдофольклор? с. 182


Прояви кітчу в архітектурі та образотворчому мистецтві

Гудчедко Зоя Кітч у контексті народної архітектури с. 188
Захарина Юлия Историзм архитектуры постмодерна; компромисс, эклектизм, китч с. 191
Пономаревська Олена Українська народна ікона XIX століття в контексті кітчу с. 196


Культурологічні аспекти кітчу в музиці

Карпилова Антонина Китч в киномузыке с. 203
Климук Ирина Манипулятивные механизмы музыкального китча с. 207
Сербіна Наталія Риси кітчу в українській пізньоліричній традиції с. 210
Хай Михайло Гармошковий кітч як руйнівник автохтонного українського інструментального стилю с. 215
Ювченко Надежда Современная soundrama, или матросский бэнд в белорусском театре с. 221
Ярко Марія Феномен кітчу в музикальній творчості 1990-х років: проблема аналізу с. 226


Література та кітч

Гундорова Тамара Кіч як нова метамова: про що говорить сучасний український кіч? с. 231
Пронкевич Олександр "Закітчований" Дон Кіхот (Лицар Сумного Образу як товар масового вжитку) с. 238
Сінченко Олексій Кітч як системоутворювальний чинник національного наративу с. 244
Філоненко Софія Сентиментальний кітч: жіночі історії в глянцевих журналах с. 250