Зміст збірника наукових праць "Українське мистецтвознавство" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік

"Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії" № 7 (2007 рік) - завантажитиМузикознавство
Образотворче та декоративне мистецтво
Театрознавство та кінознавство
КультурологіяСкрипник Г. Наукова та мистецька спадщина другої половини ХІХ століття у контексті культурно-національного відродження (замість передмови) с. 3


Музикознавство

Баран Т. Національно-самобутнє і загальнолюдське як фактори формування цимбального стилю в добу глобалізації с. 12
Вєркіна Т. Мистецькі школи як форма захисту національної художньої традиції в умовах глобалізації с. 14
Габрук А. До питання професіоналізму в українській кобзарсько-лірницькій традиції с. 15
Гулянич Ю. Творчий підхід Богдана Котюка до осмислення національної традиції у світлі сучасних глобалізаційних процесів с. 21
Гуць М. Хор "Гомін" та українське національне відродження с. 23
Зав'ялова О. Неостилістичні ознаки ансамблевих жанрів камерно-інструментального мистецтва України с. 25

Образотворче та декоративне мистецтво

Акчуріна-Муфтієва Н. Водні джерела та фонтани Криму в контексті ісламських традицій с. 32
Боньковська С. Герменевтика іконографічної програми ранньобарокових священних євлогіїв у контексті євхаристійної еклезіології (на прикладі "могилянської" євхаристійної чаші) с. 36
Гладун О. Глобалізаційний і національний вектори розвитку графічного дизайну України с. 45
Деревянко А. Произведения С. И. Васильковского в художественных собраниях Харькова: пути формирования коллекций и проблемы сохранности национального наследия с. 49
Кара-Васильєва Т. Історія мистецтва ХХ століття: концепція, нові підходи й оцінки с. 53
Коновалова О. Українська народна орнаментика як культурний код нації. Проблема методів дослідження антропоморфних зображень с. 64
Кубриш Н. Образ Т. Г. Шевченка у скульптурі Івана Кавалерідзе: від реалізму до модернізму с. 70
Носенко А. Своеобразие пленэрной живописи Одессы в контексте европейского искусства (Ю. Єгоров) с. 75
Попова Л. Роботи друкарні Києво-Печерської Лаври в колекції МНАП НАН України с. 80
Поп'юк І. Творчість сучасних буковинських майстрів художньої обробки металу в контексті європейського мистецького процесу с. 88
Порожнякова Н. Мифологические и символические мотивы в произведениях Г. И. Нарбута и Е. С. Михайлова с. 91
Сторчай О. Гаврило Васько - викладач рисунка і живопису в Київському університеті (1847-1863) с. 95
Тарасенко А. Национальная модель мира в живописном мифотворчестве Владимира Кабаченко с. 100
Тарасенко О. Быт и бытие в натюрмортах Сергея Белика с. 106
Хамула Д. Терракотовые маски Диониса и их отражение в античных вазовых росписях (на материалах памятников искусства Северного Причерноморья) с. 113
Ходак І. Данило Щербаківський як організатор академічної науки с. 119
Шатрова М. Національний аспект в історії розвитку бібліографії образотворчого мистецтва: проблеми і перспективи с. 129
Юр М. Конструкція мотиву "квітки" в українських селянських розписах та безпредметному живописі 1910-1920-х років с. 134

Театрознавство та кінознавство

Безручко О. Національні аспекти педагогічного методу О. Довженка с. 140
Вівсяна І., Кравець Н. Український театр між традиціями та вимогами майбутнього с. 144
Зінич О. Пластичний театр як художній феномен в контексті інтегративних тенденцій у сучасному хореографічному мистецтві с. 147
Чечик В. "Театральний конструктивізм" Бориса Косарева (1924-1926) с. 153


Культурологія

Морозов А., Морозова Т. Проблема сохранения нематериального культурного наследия славян в условиях глобализации с. 158
Коч С. Еволюція соціокультурного змісту політичної ідентичності с. 163
Назаренко К. Мовні образи у традиційній східнослов'янській культурі та їх трансформація у сучастності с. 168
Подкопаев В., Гудкова Ю. Международное научное сотрудничество в контексте современного межкультурного диалога с. 173
Родионов В. Об истории сложения Волго-Уральской межлитературной и межкультурной общностей с. 177
Руда Т., Широкова Н. До проблеми формування шкіл у гуманітарних науках: досвід С. Грици с. 180
Соболь В. Українська дипломатія в подорожньому щоденнику Пилипа Орлика с. 186
Узунова Л. Методологические основы этноискусствоведческого анализа традиционных культур в Крыму с. 192
Черепуха Л. Формування інвестиційної та інноваційної моделі української культури як прояв її конкурентоспроможності с. 199
Чубаля Д. Регионализм, фольклор, образование с. 203