Зміст збірника наукових праць "Українське мистецтвознавство" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік

"Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії" № 9 (2009 рік) - завантажитиОбразотворче та декоративне мистецтво
Музикознавство
Архітектура
Театрознавство та кінознавство
КультурологіяОбразотворче та декоративне мистецтво

Белічко Н. Пошуки та досягнення української графіки 1960-1980-х років (вияв національної свідомості в межах "соцреалізму") с. 3
Волошин Л. Святослав Гординський - речник і репрезентант українського авангарду (до питання про національну своєрідність авангарду в Україні) с. 7
Жернова О. Твори художників соцреалізму в сучасному громадському інтер'єрі на прикладі ТЦ "Афіна" в Одесі с. 15
Захарчук Ю. Мистецькі паралелі: творчість В'ячеслава Клокова в контексті розвитку української скульптури другої половини XX століття с. 17
Карбовська Ж. Етнографічна колекція музею Кам'янця-Подільського за описом 1909 року с. 23
Косицька З. Провідні сучасні майстри української витинанки (за матеріалами Всеукраїнського "Свята витинанки"-2008) с. 25
Крайлюк Л. Провідні сучасні майстри української витинанки (за матеріалами Всеукраїнського "Свята витинанки"-2008) с. 30
Кубриш Н. Занурюючись у "колодязь часу": джерела українського модернізму с. 35
Лисенко Л. Особливості професійних скульптурних шкіл в Україні на прикладі виставок трієнале 1999-2008 років с. 41
Носенко Г. Тенденції імпресіонізму в одеській живописній школі с. 46
Осауленко Є. Проблема включення сучасної паркової скульптури в усталені ансамблі попередніх епох (на прикладі історичного комплексу садиби Лизогубів у Седневі) с. 50
Ременяка О. Стильові трансформації у творчості Єжи-Юрія Новосельського с. 52
Толстова Л. Еволюція художньої мови в живописних портретах Григорія Дядченка с. 56
Фесенко Д. Квадратура в стінопису XVIII століття у Східній Галичині на тлі західноєвропейського мистецтва бароко с. 58
Фомічова Н. Регіональна специфіка формування професійних мистецьких шкіл в Україні с. 63
Ходак І. Концепція історії українського мистецтва Данила Щербаківського с. 68
Шевцова Г. Стилістика трипільського храму - декорування чи конструкція? с. 76
Шпирало-Запоточна Л. Феноменологія творчості Олега Мінька в контексті українського мистецтва другої половини ХХ - початку ХХІ століття с. 79

Музикознавство

Бермес І. Львівська диригентська школа в іменах: Олена Сотничук с. 84
Білавич Д. Стильові особливості пізнього періоду сценічної діяльності Соломії Крушельницької с. 89
Долгіх М. Етапи становлення струнної виконавської школи на Єлисаветградщині с. 94
Зінків І. Коломийка у творчості Василя Барвінського с. 99
Калениченко А. Напрями, стилі, течії та естетичні ситуації в українській музиці с. 106
Коменда О. Музикознавчі інтерпретації поняття стилю с. 113
Кушнір О. Другий період українського музичного імпресіонізму: рефлексія непізнаного с. 118
Летичевська О. Стильові особливості хорового виконавства у виставах Національної опери України с. 122
Лігус О. Танцювальні жанри в українській фортепіанній творчості епохи романтизму: проблема жанрової еволюції с. 125
Лісняк І. Трансформації виконавської творчості кобзарів-бандуристів на межі ХІХ-ХХ століть с. 131
Мартинюк М. Національні особливості традиційної музики клезмерів с. 135
Медведик Ю. Джерелознавчі, текстологічні та стильові аспекти дослідження українських духовних пісень XVП-XVШ століть с. 139
Мельник-Гнатишин О. Філософія Григорія Сковороди і концепція музичного мислення українського музикознавства с. 143
Семенюк М. Особливості стилю музики Гната Хоткевича с. 153
Фільц Б. Жанрові та стильові особливості творчості для дітей і юнацтва Антона Мухи с. 158
Шегда Л. Вплив жанрових традицій та нових стилістичних тенденцій на українську композиторську творчість у галузі музики для дітей другої половини ХХ століття с. 161
Ярко М. Естетико-стильові трансформації українського солоспіву у творчості Нестора Нижанківського с. 169

Архітектура

Александрова Г. До проблеми морфологічного аналізу архітектурно-історичного середовища містобудівних утворень с. 174
Бабій Н. Відображення філософії бароко в містобудівельних принципах. Семантика забудови міста Станіславів с. 179
Бачинська Л. Сучасна архітектурна еклектика: причини і тенденції с. 186
Бачинська О. Архітектурний елемент "арка": історичний аспект і можливості сучасного використання в житловій забудові Києва с. 190
Болюк О. Українські каплиці: генезис, типи, особливості, декор с. 193
Вечерський В. Особливості стилю бароко в архітектурі України XVП-XVШ століть с. 199
Годованюк О. Прояви готики в мурованому монументальному будівництві Волині в кінці XIII - упродовж XVI століття с. 203
Гончаренко М. Творча архітектурна майстерня "В. Шкрогаль". Пошуки стилю с. 210
Завада В. Особливості формування архітектурних стилів у традиційному сакральному будівництві Полісся с. 212
Кириченко О. Стильові пошуки архітектора Олександра Лішневського в єлисаветградський період творчості (1895-1901 роки) с. 218
Козлова Н. Проблеми стильових ремінісценцій зовнішнього вигляду багатоповерхових житлових комплексів Києва з урахуванням відеоекології с. 223
Мокроусова О. Стилістика конструктивізму в архітектурі Києва с. 228
Романченко О. Архітектурно-стильові особливості монастирських комплексів руської провінції реформатів у ХVП-ХVШ століттях с. 233
Сердюк О. Еклектика в архітектурі київських житлових будівель другої половини ХІХ - початку ХХ століття с. 239
Трегубова Т. Проблеми ренесансу в монументальному будівництві України в XVI-XVII століттях (до питання про хронологію та особливості формоутворення) с. 243


Театрознавство та кінознавство

Безручко О. Мистецькі кіношколи в Україні в 30-х роках ХХ століття с. 249
Гладун О. Театральний плакат Харкова 1970-1980-х років: регіональна специфіка с. 255
Дзюба Д. Міфотворчість постмодерністського телепростору України с. 259
Красильникова О. Деякі аспекти дослідження історії українського театрознавства і театральної критики (від витоків до рубежу ХІХ-ХХ століть) с. 264
Пустова Е. Художньо-стильові особливості творчості Вахтанга Вронського у другій половині 50-х років XX століття с. 268
Росляк Р. Програма з техніки акторської майстерності Вадима Юнаковського в Державному технікумі кінематографії ВУФКУ с. 275
Черков Г. Вплив методу соцреалізму на формування авторської концепції митця. До проблеми сучасного аналізу фільмів Олександра Довженка с. 280


Культурологія

Білякович Л. Вплив західноєвропейських барокових тенденцій на формування української моди в ХVП-XVШ століттях с. 286
Івашко Ю. Специфіка шкіл модерну в Україні та проблема зовнішніх впливів с. 293
Ігнатова Л. Еволюція художнього стилю як процес репрезентації феномену духовності с. 298
Кандзюба М. Проблема автентичності мистецтва постмодерну: естетичний аспект с. 303
Лучук В. Розвиток натюрморту в контексті трансформації системи "людина-річ" с. 309
Опанасюк О. До питання визначення оптимальних закономірностей структурального буття культур с. 312
Скляренко Г. Авангард в Україні: обшири явища, етапи розвитку с. 318