Зміст збірника наукових праць "Українське мистецтвознавство" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік





"Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії" № 12 (2012 рік) - завантажити



Декоративне мистецтво України XX - початку ХХІ століття
Мистецькі стилі та їх локальні варіанти в українській художній культурі
Сучасне українське музикознавство: концепції, явища, персоналії
Українська екранна й театральна культура: сучасні теоретичні підходи та методи дослідження



Декоративне мистецтво України XX - початку ХХІ століття

Косицька З. Народність і професіоналізм у творчості майстрині витинання Ольги Шинкаренко с. 4
Городецький В. Традиційна обробка металу на Гуцульщині в системі вищої художньої освіти с. 8
Мойсюк О. Художнє ткацтво Житомирського Полісся в наукових розвідках с. 13
Островська Ю. Взаємозв'язки професійного й народного у творчості Світлани Пасічної с. 20
Пасічник Л. Ювелірне мистецтво України в контексті художнього процесу останньої чверті XX - початку XXI століття (за матеріалами виставок Києва) с. 27

Мистецькі стилі та їх локальні варіанти в українській художній культурі

Павлова Т. Василь Єрмілов і Пабло Пікассо: у просторі нової художньої парадигми с. 36
Ганзенко Л. Київська Десятинна церква. Образ святині в культурному контексті Давньої Русі с. 42
Сторчай О. Музей старожитностей Університету Святого Володимира: завідувачі Яків Волошинський та Андрій Лінниченко с. 52
Ковальчук О. Живописна програма образної дієвості Анатолія Петрицького с. 69
Розумець Д. Особистість Порфирія (Успенського) та його студії з історії Афона: історіографічний аспект с. 75
Бітковський В., Зоценко І. Десятинна Церква як об'єкт охорони культурної спадщини с. 81

Сучасне українське музикознавство: концепції, явища, персоналії

Немкович О. Академічна "Українська музична енциклопедія" як резонатор провідних тенденцій розвитку і якісних змін в українській музикознавчій науці на межі ХХ-ХХІ століть с. 90
Фільц Б. Репрезентація українського вокального мистецтва Соломією Крушельницькою на сценах світу с. 101
Романко В. Жанрово-стильові особливості ф'южн-феєрії Івана Тараненка "Майстер снів" с. 106
Яковчук Н. Фортепіанне тріо Олександра Яковчука "Місячне світло": до питання створення та інтерпретації с. 112
Бойчук О. Композиторська творчість хорових диригентів Тернопільщини (друга половина XX - початок XXI століття) с. 118
Бойко О. Етнофестивалі і сучасна молодіжна музика с. 123
Кравченко А. Диригентська та фольклористична діяльність Михайла Гайдая: житомирський період с. 127
Сподаренко В. Фольклорні й неофольклорні тенденції акордеонно-баянної творчості сучасних українських композиторів с. 133
Черемський К. Виконавство на традиційних кобзарських інструментах і подолання посттоталітарного синдрому в народній музичній культурі України с. 140
Хай М. Домрово-балалайково-баянний кіч як антиномія українського традиційного інструменталізму с. 146


Українська екранна й театральна культура: сучасні теоретичні підходи та методи дослідження

Пашкова О. Українське просвітницьке кіно: формування методики (на межі 1920-1930-х років) с. 154
Волошенюк О. Кінорепрезентації історичної пам'яті в Україні та Польщі: 1990-2010-ті роки с. 160
Дзюба Д. Жанровий аспект сучасного телевізійного контенту. Постановка проблеми с. 167
Широкова Н. Театральна вистава на телеекрані: еволюція розвитку с. 173
Росляк Р. Державна політика в галузі підготовки кадрів для українського кіно (1930-ті роки) с. 180
Золоєва Д. Естетика абсурду як елемент кіносвіту Кіри Муратової с. 187
Дмитрик О. Фантомні відчуття: гаптична естетика кінематографа відлиги с. 194
Триколенко С. Український народний костюм в умовах сучасного українського театру с. 202