Зміст збірника наукових праць "Українське мистецтвознавство" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік

"Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії" № 17 (2017 рік) - завантажитиТеорія
Історія
Постаті
Сучасність
Архіви
Рецензії
Некролог
Теорія

Чегусова Зоя Мистецтво авангарду як чинник становлення професійного художнього текстилю України кінця ХХ - початку ХХІ століття с. 6
Опанасюк Олександр Позамузичні чинники в онтології історії музики: історичний та метаісторичний виміри с. 19
Бурковська Любов Українські ікони із житійною історією XІV-XVI століть: особливості структурної побудови с. 35
Прилепа Олеся Поспівки українсько-білоруського богослужбового монодійного співу в контексті теорії мелодичних формул с. 48
Граб Уляна Що стоїть за фактами, або Два погляди на походження української літургійної музики в епістолярії Мирослава Антоновича с. 61
П'ятницька-Позднякова Ірина Аналіз структурних елементів музичного мовлення Івана Карабиця на прикладі Концерту для хору, солістів та симфонічного оркестру "Сад божественних пісней" с. 73
Фурдичко Андрій Збирання, збереження та популяризація українського пісенного фольклору: ретроспективний погляд с. 83
Одробінський Юрій, Тригуб Олена Вплив українського концептуального мистецтва на розвиток сучасного дизайну с. 93
Фетисов Ілля "Періодична нерівність" як маркер автентичної народної музики с. 100
Фединчук Ольга Специфіка прикрас у традиційному одязі румунів Буковини с. 110

Історія

Кузьмінський Іван Давньоруський княжий культ Богородиці: від храму до бойової пісні с. 120
Скорульська Роксана Сторінки історії створення та сценічного життя балету Михайла Скорульського "Лісова пісня" с. 129
Янь Чао Динаміка становлення розмовної драми в Китаї першої половини ХХ століття с. 142

Постаті

Пономаренко Валентина Софія Йосипівна Грица: наставник і учитель с. 152
Ільницька Любов Портретний психологізм Миколи Глущенка: художній аналіз творчих сутностей Олександра Довженка та Павла Тичини с. 159
Ламонова Оксана "Античний цикл" Оксани Бербеки-Стратійчук с. 166
Бевська Ірина До питання про вплив соціокультурного середовища на композиторську творчість (на прикладі творів для фортепіано Василя Безкоровайного) с. 178
Шкурко Андрій Рецепція концепту фотогенії Луї Деллюка в журналі "Кіно" с. 183

Сучасність

Кара-Васильєва Тетяна Дорога до Храму с. 190
Бородавкін Сергій Стильові риси "Урочистої меси" Олега Польового с. 196
Васюта Олег Бандурне мистецтво Чернігівщини кінця XX - початку XXI століття: проблематика кобзаротворення с. 207
Одробінський Юрій, Жидких Олена Українське народне мистецтво як фундамент сучасного дизайну України с. 212
Чембержі Дар'я Мистецька інсталяція: нові можливості та сенси в умовах євроінтеграції с. 219

Архіви

Сторчай Оксана "Благодарю Тебя, Создатель, что я не похож на своих современников!": спогади Олени Михайлової про Віктора Замирайла с. 226
Воспоминания о Викторе Дмитриевиче Замирайло (письмо Елены Григорьевны Михайловой Анатолию Филипповичу Иваненко) с. 234

Рецензії

Супрун-Яремко Надія Діяльність ансамблів і капел бандуристів періоду ХХ - початку ХХІ століття [Рец.: Жеплинський Б., Ковальчук Д., Ковальчук М. Ансамблі бандуристів. Дуети, тріо, квартети, ансамблі. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 364 с., іл.; Жеплинський Б., Ковальчук Д., Ковальчук М. Капели бандуристів. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 188 с., іл.] с. 240
Боньковська Олена Міжвоєння. Театральна Галичина. Краків [Рец.: Poskuta-Włodek D. Dzieje teatru w Krakowie w latach 1918-1939. Zawodowe teatry dramatyczne. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012. - Т. 6. - 604 s.] с. 245

Некролог

Лев Венедиктов (1924-2017) с. 257
Інформація про авторів с. 260