Зміст збірника наукових праць "Українське мистецтвознавство" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік

"Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії" № 8 (2008 рік) - завантажитиАнсамбль як цілісна система світобачення
Народне мистецтво в художньому ансамблі та предметному середовищі
Символіка, образність, орнаментика народного мистецтва
Стильова панорама декоративного мистецтва


Скрипник Г. Історія українського мистецтва: нові наукові контексти та суспільні виклики с. 3
Кара-Васильєва Т. Ансамбль як цілісна система світобачення с. 10


Ансамбль як цілісна система світобачення

Кара-Васильєва Т. Художньо-функціональна роль літургійного шитва в ансамблі храму с. 15
Боньковська С. Сакральна металева пластика в системі храмового комплексу с. 26
Герус Л. Гуцульська великодня паска (взаємозв'язок функцій з формою та пластикою) с. 28
Малина В. Структура функцій кам'яного хреста с. 34
Болюк О. Сучасний інтер'єр бойківських церков: проблема художньої цілісності с. 46
Косміна Т. Народне мистецтво в архітектурному ансамблі традиційного житла с. 52
Клименко О. Українська народна кераміка в ансамблі традиційного житла: мальована миска с. 62
Смолій Ю. Мальовані печі Катеринославщини 1910-х років с. 70
Студенець Н. Стилістика бароко в стінописах Могилівщини (Подільське Придністров'я) с. 79
Косицька З. Витинанка в ансамблі декору української хати с. 83
Жоголь Л. Формування сучасного інтер'єру засобами мистецтва с. 87
Андріяшко В. Формування інтер'єру громадських споруд Києва засобами художнього текстилю (1970-1990-ті роки) с. 91

Народне мистецтво в художньому ансамблі та предметному середовищі

Степанян Н. Роль народного искусства в художественной культуре (заметки для разговора с коллегами) с. 99
Федина О. Український костюм кінця ХІХ - початку ХХ століття: теоретико-естетичний аналіз (до 130-річчя від дня народження Олени Кульчицької) с. 111
Романова Т. Відлуння модерну в українському народному та декоративному мистецтві (за матеріалами виставки в Музеї українського народного декоративного мистецтва) с. 114
Федевич Л. Мистецькі прояви традицій українського бароко і стилістики ар нуво в орнаментиці та формах глинської кераміки на початку ХХ століття с. 119
Бавбекова И. Художественно-функциональная роль вышивки в убранстве крымскотатарского жилища с. 125
Костюкова В. Традиційні засоби виконання та техніки оздоблення народного вишивального мистецтва Київщини ХІХ-ХХ століть с. 127
Локшук І. Художнє ткацтво Рівненського Полісся ХХ століття (за матеріалами Березнівського району) с. 130
Боренько Н. Фаянсовий декоративно-вжитковий посуд ХІХ-ХХ століть в інтер'єрі народного житла Галичини с. 133
Несен І. З етнографічної подорожі на Житомирщину: портрет майстра декоративного різьблення Ананія Бовсуновського с. 138
Зозуля Н. Подільські настінні розписи в Музеї народної архітектури та побуту України с. 142

Символіка, образність, орнаментика народного мистецтва

Чегусова З. Роль символу, знака, міфу в професійному декоративному мистецтві України на межі ХХ-ХХІ століть с. 146
Цимбалюк О. Театральні костюми-образи за народними мотивами: морфологічний аспект (на прикладі робіт Дарії Зав'ялової) с. 152
Сержант Л. Витоки символіки форми й орнаменту кераміки Чернігівщини с. 157
Коновалова О. Антропоморфні мотиви в традиційному мистецтві України від давнини до сучасності с. 165
Яніна І. Вплив східної та західноєвропейської орнаментики на українське гаптування й вишивку XVП-XVШ століть с. 170
Істоміна Г. Особливості орнаментики народної кераміки Волині в другій половині ХІХ - упродовж ХХ століття с. 175
Поп'юк І. Традиційні народні мотиви в сучасному ковальстві Буковини с. 182
Мусатова І. Архаїчні рушники Півдня України (сюжети і семантика) с. 186


Стильова панорама декоративного мистецтва

Білякович Л. Вплив західноєвропейських барокових тенденцій на формування української моди в ХVІІ-XVІІІ століттях с. 191
Дядюх-Богатько Н. Народний стиль у зброярстві Гуцульщини ХVІІІ-ХІХ століть с. 199
Жернова О. Стилістичні тенденції формотворення сучасного художнього фарфору (методичний досвід Одеського художнього училища ім. М.Б.Грекова 1990-2008 років) с. 204
Ревенок Н. Художньо-стильові особливості українського радянського фарфору с. 207
Федорчук О. Бісерний декор українського народного одягу: давні та сучасні джерела дослідження с. 211
Яковець І. Художній текстиль ручного виготовлення: історичний контекст і значення у формуванні національної складової вітчизняної культури с. 216
Ямборко О. "Асоціативний напрям" як етап модернізації українського гобелена 1980-1990-х років с. 222