Зміст збірника наукових праць "Українське мистецтвознавство" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік

"Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії" № 14 (2014 рік) - завантажитиУкраїнське музикознавство: історія та сучасність
Образотворче та декоративне мистецтво: нові погляди і переосмислення
Кінознавство і театрознавство: теоретичні аспекти та практика
Архівні матеріалиУкраїнське музикознавство: історія та сучасність

Зінків Ірина Архетип бандури в українській музичній культурі с. 4
Костюк Наталія Передумови формування дисциплінарного дискурсу київської школи музичних літургістів: праці митрополита Євгенія (Болховітінова) у галузі історії церковного співу с. 11
Карпяк Андрій Професійні таємниці флейтиста Федора Прохачова с. 21
Граб Уляна До "історії намірів" українського еміграційного музикознавства с. 27
Кавунник Олена Музична творчість етнічних меншин Ніжина в контексті полікультурного діалогу Україна - світ с. 38
Паламарчук Катерина Німецька меса в церковній культурі Австрії другої половини XVIII - першої третини XIX століття с. 46
Теуту Ігор Українські цимбали як об'єкт наукового дослідження с. 53

Образотворче та декоративне мистецтво: нові погляди і переосмислення

Клименко Олена Художні особливості українського гончарного посуду XIX - початку ХХІ століття с. 62
Студенець Наталя Хатній стінопис Лемківщини у вітчизняних і зарубіжних джерелах XX - початку ХХІ століття с. 79
Ламонова Оксана Творчість Світлани Дубцової в контексті української графіки 1970-1980-х років с. 86
Ходак Ірина Музей мистецтв імені Б. І. та В. М. Ханенків Всеукраїнської академії наук: макаренківський період діяльності с. 97
Чуйко Тетяна Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живопису та графіці 1900-1930-х років с. 117
Чегусова Зоя Концепція нового видання ІМФЕ: "Історія декоративного мистецтва України" (т. 5) с. 122
Соколюк Людмила Архітектурний декор доби модерну в Харкові с. 149
Студницька Мар'яна Синтез мистецтв у громадській і житловій архітектурі Галичини першої третини ХХ століття с. 158
Істоміна Галина Концептуальна творчість українського художника-кераміста Юрія Мусатова с. 178
Сержант Людмила Художньо-стилістична своєрідність гончарства Чернігівщини ХVШ - першої третини ХХ століття с. 183
Косицька Зінаїда Нотатки про сучасних майстрів Гуцульщини (щоденникові записи під час експедиції 16-25 червня 2012 року) с. 191
Костюкова Валентина Традиційні і сучасні мотиви у вишитих рушниках Київщини початку ХХІ століття с. 204
Пасічник Лілія Художня спрямованість діяльності кафедр художнього металу Львівської національної академії мистецтв і Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва в контексті підготовки художників-ювелірів с. 212
Луць Сергій Особливості типологічної класифікації творів мистецтва Класичного ювелірного Дому "Лобортас" с. 220

Кінознавство і театрознавство: теоретичні аспекти та практика

Безручко Олександр Спадковість традицій Леся Курбаса - Михайла Верхацького у творчій та педагогічній діяльності Миколи Мерзликіна с. 230
Журавльова Тетяна Орієнтальний світ: специфіка жанрового втілення на українському екрані с. 236
Софієнко Марина Специфіка аналізу теоретичних засад кіномистецтва в сучасних дослідженнях українських кінознавців с. 243
Боньковська Олена Шевченкіана Володимира Блавацького в східногалицьких театрах 1920-1930-х років с. 250
Коваленко Єва Творча індивідуальність танцівника й педагога. Пам'яті народного артиста України Миколи Прядченка с. 259
Триколенко Софія "Гамлет": чотири вистави - чотири вирішення с. 267

Архівні матеріали

Стефанович Світлана Ніжинське золотарство в дослідженні Євгенії Спаської с. 276
Спаська Євгенія До історії Ніженського золотарства (ХІХ ст.) с. 277
Сторчай Оксана З наукової спадщини Бориса Бутника-Сіверського с. 289
Бутник-Сіверський Борис Літографська справа на Україні в середині минулого віку (за неопублікованими документами Центрального Історичного архіву УРСР та Всеросійської Академії Мистецтв. - К., 1945) с. 291
Golovakha Inna The Destiny of the Traditional Narration and its Audience in the Era of the Social Sites с. 303
Інформація про авторів с. 309