Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України

збірник наукових праць


Українське мистецтвознавство:

матеріали, дослідження, рецензії


Рік заснування: 22.12.2004

Проблематика: проблеми теорії та історії розвитку в галузі музикознавства, театрознавства, кінознавства, образотворчого мистецтва та архітектури України і зарубіжних країн на рівні міжнаціональних зв'язків у контексті світової культури

ISSN: 2413-4767

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія KB № 9457 від 22.12.2004 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: архітектура, мистецтвознавство

Періодичність: 1 випуск на рік

Мова видання: українська, англійська, латинська, польська, російська (з обов'язковим резюме українською, російською та англійською мовами) та розширеним резюме англійською мовою

Засновники: Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН УкраїниГоловний редактор:

Скрипник Ганна Аркадіївна – директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор.Відповідальний секретар:

Кузик Валентина Володимирівна – старший науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.Редакційна колегія:

Грица Софія Йосипівна – провідний науковий співробітник відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Єфремова Людмила Олександрівна – провідний науковий співробітник відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства;

Забашта Ростислав Васильович – науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;

Іваницький Анатолій Іванович – провідний науковий співробітник відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор мистецтвознавства, професор;

Найден Олександр Семенович – головний науковий співробітник відділу театрознавства та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства;

Немкович Олена Миколаївна – провідний науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства;

Калениченко Анатолій Павлович – завідувач відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства;

Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна – завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Корнієнко Неллі Миколаївна – провідний науковий співробітник відділу театрознавства та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України;

Пархоменко Лю Олександрівна – провідний науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства, професор;

Рожок Володимир Іванович – ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України;

Сантова Міла – завідувач секції антропології народних мистецтв і візуальних форм, професор Інституту етнології, фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук, Віце-президент Міжнародної організації з народної творчості IOV при ЮНЕСКО, доктор мистецтвознавства;

Стельмащук Галина Григорівна – завідувач кафедри історії та теорії мистецтва Львівської академії мистецтв, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Степовик Дмитро Власович – завідувач відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства, професор;

Терещенко Алла Костянтинівна – провідний науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Тримбач Сергій Васильович – старший науковий співробітник відділу кінознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;

Хай Михайло Йосипович – завідувач відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства, професор;

Шевчук Оксана Василівна – заступник директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства;

Юдкін Ігор Миколайович – завідувач відділу театрознавства та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАM України, доктор мистецтвознавства, професор.У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії, методології, історії, сучасного стану вітчизняного та зарубіжного образотворчого, архітектурного мистецтва; публікуються результати досліджень творчості окремих мистців, архівні матеріали, дискусії, спогади про колег, бібліографічні огляди та рецензії.

Видання призначене для науковців, мистців, музейних працівників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться мистецтвом.


The issues of the theory, methodology, history and modern condition of a native and foreign fine, decorative and architectural arts are independently presented in the journal. The results of investigations on creative work of separate artists, archives materials, discussions, memoirs about the colleagues, bibliographical surveys and reviews are represented as well.

This edition will be very useful for filologies, students and for the public at large.
Директор Інституту,

академік НАН України
Г. А. Скрипник